Helsetilsynet

Karl Evangs Pris for fortjenstfull helseopplysningsvirksomhet går i år til Bitten Munthe-Kaas.

Hun har arbeidet som journalist siden 1974 med helse- og sosialstoff som spesialområde. Siden 1980 har hun vært tilknyttet Rådet for funksjonshemmede som redaktør av bladet "Skuddår??". Nå redigerer hun Nota Bene.

Hun har ellers faste oppdrag for Norges Handikapforbund, lager bladet "Felles Forum" for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, og har videre blant annet vært en flittig bidragsyter til "Vår Rett" som utgis av Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede.

Som det fremgår har Bitten Munthe-Kaas i sin journalistiske virksomhet i særlig grad vært opptatt av problemene for de svakeste i samfunnet. Hun har talt de underpriviligertes sak, først og fremst gjennom organisasjonenes egne publikasjoner.

Karl Evangs Pris er i år på kr.35.000 og utdeles som et reisestipendium.