Helsetilsynet

Administrasjonsavdelinga (avd. 5) i Statens helsetilsyn har ansvar for:
  1. arkiv
  2. beredskap og tryggleik for Statens helsetilsyn
  3. bibliotek
  4. budsjett og økonomiforvaltning
  5. drift av Møllergata 24
  6. HR (Human Resources)- og kompetanseområdet
  7. IKT-drift og -utvikling, drift og koordinering av fagsystema
  8. koordinering av årlege styringsprosessar og styringssystemet
  9. resepsjon og forværelse for leiinga
Avdelinga blir leia av avdelingsdirektør Kirsti Hellesylt.