Hopp til hovedinnhold

CURRICULUM VITAE

Anne Myhr født 1966

 

Utdanning:

2008                 Situasjonsbestemt ledelse, BI

1986 - 1991      Jurist, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

Deltakere ved tilsynet
År Funksjon / stilling Oppgaver Organisasjon
2015 - avdelingsdirektør   Statens helsetilsyn, avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester
2010 - 2015 fagsjef i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjeneste
Statens helsetilsyn, avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester
2007- 2009

Eldreombud, Oslo kommune
2006 - 2007 seniorrådgiver Utarbeidet stortingsmelding om ny tannhelsetjeneste i Norge Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunalhelsetjenesteavdelingen
2004 - 2006 seniorrådgiver
Utarbeidet Ot.prp. om endringer i pasientrettighetsloven om helsehjelp ved tvang Helsedepartementet, Helserettsavdelingen
2001 - 2004
 rådgiver Utarbeidet høringsnotat om eierskap/driftsform innenfor den offentlige tannhelsetjenesten. Sekretær for arbeidsgruppe som vurderte turnustjenesten for leger. Ansvarlig for ny forskrift som trådte i kraft 1. januar 2002. Helsedepartementet, seksjon Kommunalhelsetjeneste og helsepersonell
2000 - 2001 utredningsleder Juridisk ansvarlig for innføring av fastlegeordningen. Utarbeidet forskrifter og rundskriv. Ustrakt informasjonsvirksomhet (foredrag, informasjonsmøter og henvendelser til departementet). Helsedepartementet, Fastlegeprosjektet

1999 -2000

rådgiver Oppfølging av lov om alternativ medisin, samt rådgivning og saksbehandling innenfor seksjonens øvrige ansvarsområde. Helsedepartementet, seksjon Kommunalhelsetjeneste og helsepersonell
1996 - 1999  førstekonsulent Lovarbeid, rådgivning innenfor psykisk helsevernfeltet. Utlånt for å sluttføre arbeidet med pasientrettighetsloven. Helsedepartementet, Helseavdelingen, seksjon for psykisk helsevern
1993 - 1996  førstekonsulent Ansvar for iverksettelse av partnerskapsloven, endringer i barneloven og ekteskapsloven, samt rådgivning og saksbehandling. Barne- og familiedepartementet, Familie- og barnehageavdelingen, juridisk seksjon

 

1992 - 1993 juridisk konsulent   Utlendingsdirektoratet, Juridisk avdeling