Hopp til hovedinnhold

Den sentrale statsforvaltninga og statsforvaltarane -  på flytskjema:

Nivå 1: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet – Helse- og omsorgsdepartementet – Arbeids- og inkluderingsdepartementet – Barne- og familiedepartementet
Nivå 2: Helsetilsynet – Helsedirektoratet – Arbeids- og velferdsdirektoratet – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – Utlendingsdirektoratet
Nivå 3: Statsforvaltaren – tilsyn og klagebehandling – Helse- og omsorgstenester / Folkehelsearbeid – Sosiale tenester – Barnevern – Einslege mindreårige i asylmottak