Hopp til hovedinnhold

Karl Evangs Pris for helseopplysning er i år på kr. 30.000 og utdeles som reisestipend.

Årets pris deles av overlege Kjell Bjartveit og professor Peter F. Hjort - som begge på hver sin måte har gjort en stor innsats for å øke forståelsen for betydningen av forebyggende opplysningsarbeid.

Kjell Bjartveit har gjort en helt spesiell innsats for å spre kunnskap om tobakkens skadevirkninger og klart å alminneliggjøre stoffet uten at det har gått ut over det faglige innhold og nivå, og han har også tatt initiativet til samfunnstiltak og lovendringer for å begrense skadevirkningene.

Peter F. Hjort har engasjert seg aktivt gjennom foredragsvirksomhet og gjennom massemedia, og har ved sin klare og engasjerende formidlingsform gitt publikum en sikker forståelse av helseopplysning og av betydningen av forebyggende arbeid. Spesielt må det fremheves betydningen av at han formidler helse som en helhet av fysiske, psykiske og sosiale faktorer på en måte som går langt ut over den tradisjonelle individmoraliserende helseopplysningen.

Deres arbeid på dette viktige feltet har også vakt internasjonal oppmerksomhet.

Sosialdepartementet har opprettet Karl Evangs Pris for å stimulere interessen og innsatsen for god helseopplysning, og som en honnør til den tidligere helsedirektørs pionerinnsats på dette felt. Prisen overrekkes den 19. oktober hvert år på Karl Evangs fødselsdag