Hopp til hovedinnhold

Karl Evangs pris for helseopplysning er i år på kr. 30.000 og utdeles som reisestipend.

Årets pris deles av dr. med. Babill Stray-Pedersen  og kommunelege Kristian Hagestad, som begge på hver sin måte og ved å benytte seg av massemedia har nådd frem til sitt publikum med verdifull helseopplysning i en forståelig og folkelig form. Begge prisvinnerne har på en forbilledlig måte bidratt til å bryte ned de fordommer som har eksistert mot at akademisk skolerte leger engasjerer seg i legespalter.

Babill Stray-Pedersen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, har dessuten solid forskningsbakgrunn med doktorgrad. Hun har i ca. 10 år gjennom ukepressen ved artikler og ved fast brevspalte sørget for vederheftige svar og råd som er kommet et meget stort antall mennesker til gode - ikke minst de mange som selv kvier seg for å spørre eller søke hjelp på annen måte. Babill Stray-Pedersen har også på vitenskapelig basis tatt for seg helseopplysningens plass og rolle i massemedia, et arbeid som tidligere i høst ble belønnet med Universitetets gullmedalje.

Kristian Hagestad er kommunelege I og helsesjef i Marnardal og har en lang og allsidig allmennmedisinsk praksis bak seg. Gjennom en rekke år har han. hver lørdag hatt en fast spalte i dagsavisen "Fædrelandsvennen" under tittelen "Vær så god neste - Dagligliv på legekontoret" hvor han har tatt opp aktuelle helseproblemer med meget stor spennvidde.