Hopp til hovedinnhold

Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid blir i år tildelt Sonja Stenmarck, opplysningssjef i Nasjonalforeningen for folkehelse.

Den innsats hun belønnes for, er ikke bare det inspirerende arbeid hun har nedlagt som denne forenings opplysningssjef. Tildelingen av prisen er samtidig en belønning for en usedvanlig omfattende og mangeartet helseopplysningsinnsats utover den som hennes faste stilling innebærer.

Sonja Stenmarck var initiativtager, redaktør og medforfatter til antagelig den første studieboken om helseopplysning - "Helseopplysning - hvorfor og hvordan?". Gjennom de påvirkningsmuligheter hun har hatt som representant for en av våre fremste frivillige organisasjoner og ikke minst gjennom egen kompetanse og entusiasme, har hun vært en av dem som har bidratt sterkest til å skape forståelse for helseopplysningens rolle i moderne helsearbeid. I en årrekke har hun engasjert seg i massemediaaktiviteter og foredragsvirksomhet i inn- og utland. Hun var initiativtager og leder av "Aksjon Trimglad" og har stått bak utgivelsen av et utall brosjyrer, filmer, videoer etc. for pasienter, helsepersonell og befolkningen generelt. Hun er for tiden formann i Samarbeidsorganet for helseopplysning (SOHO).

Prisen er i år på kr. 35 000 og vil bli overrakt under en høytidelighet i Helsedirektoratet på Karl Evangs fødselsdag 19. oktober.