Hopp til hovedinnhold

Fredric Hauge, leder av Miljøstiftelsen Bellona, er tildelt Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid for 1988. Prisen er et reisestipend på 35.000 kroner og blir utdelt på Karl Evangs fødselsdag 19. oktober, den dagen han ville ha fylt 86 år.

Hensikten med prisen er å stimulere til god helseopplysning. Fredric Hauges innsats gjennom Bellona har nettopp virket som en vekker til forståelse for miljøtiltak som i videste forstand er forebyggende helsearbeid. Fredric Hauges og Bellonas aksjoner har fått stor mediedekning og har bidratt til å øke folks kunnskaper om miljøspørsmål og dermed fungert som effektiv helseopplysning. Komiteen som har vurdert 13 kandidat-forslag til prisen, legger også vekt på at Fredric Hauges innsats retter seg mot et globalt miljø- og helseproblem.

Det er bare to år siden Bellona ble stiftet med det formål å verne om natur og miljø. Takket være Fredric Hauges innsats har miljøbevegelsen rukket å markere seg på en overraskende sterk måte. Informasjonsformidling er en sentral del av Bellonas arbeid, både for å gjøre forskningsresultater kjent, og når det gjelder å avdekke miljøskader i vårt samfunn.

Ustoppelig og pågående, aldri sviktende i sin tro på at Bellona må være på plass. Det er Fredric Hauge. Ofte med uortodokse metoder og virkemidler, som vi ikke alltid kan slutte oss til, men med mål vi alle kan gå god for.

Dette er 8. gang Karl Evangs pris deles ut, og Fredric Hauge er i godt selskap med andre kjente helseopplysere. Utdelingen av prisen til Fredric Hauge er i Karl Evangs ånd. Han hadde stor sans for positive og samfunnsgavnlige opprørere.