Hopp til hovedinnhold

Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid er i år tildelt psykiater Finn Skårderud.

Bedømmelseskomiteen som hadde 6 kandidater å velge mellom, har gått samstemmig inn for Finn Skårderud. Prisen er på kr 35.000.

Finn Skårderud er utdannet lege, spesialist i psykiatri og arbeider til daglig ved Ungdomspsykiatrisk klinikk, Statens Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri (SSBU). Arbeidsfeltet her er hovedsakelig spiseforstyrrelser.

Finn Skårderud har i en årrekke drevet vekselbruk mellom et virke som lege og som journalistisk formidler. I 1991 ble hans bok "Sultekunstnere" utgitt. Her setter han spiseforstyrrelsene inn i en historisk, kulturell og litterær sammenheng, på en måte som gir både terapeuter og pasienter en øket forståelse for hva problemene dreier seg om. Han har også medvirket til å lage undervisningsmateriell for ungdomsskole og videregående skole. Hans daglige virke som psykiater har også ført til omfattende forelesnings- og undervisningsvirksomhet.

Bedømmelseskomiteen for Karl Evangs Pris består i dag av: Ole Kristian Harlem, lege, Gerd Benneche, journalist, Mai Dalen, underdirektør i Helsedirektoratet, Magne Nylenna, lege og redaktør av Lægetidsskriftet.