Hopp til hovedinnhold

Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid er i år tildelt to journalister i Stavanger Aftenblad, Margunn Ueland og Randi Vingerhagen.

Bedømmelseskomiteen som hadde 7 kandidater å velge mellom, har gått samstemmig inn for Margunn Ueland og Randi Vingerhagen. Prisen er på kr 35.000 og vil bli delt mellom prisvinnerne.

Prisen gis til journalistene Margunn Ueland og Randi Vingerhagen for deres fremragende artikler i Stavanger Aftenblads faste sider "Vi og våre". Artiklene har et forebyggende formål og gir gode råd slik at folk selv kan ivareta sin egen helse.

Det blir skrevet mye i media om medisinske landevinninger, spesielt de som har et dramatisk tilsnitt, og som angår få pasienter. Randi Vingerhagen og Margunn Ueland har gått den motsatte vei - de legger vekt på kroniske lidelser som rammer mange, og de tar opp situasjonen til de "glemte" pasientgrupper som ikke selv så lett klarer å målbære sine behov.

De har skrevet artikkelserier om et bredt utvalg av aktuelle emner i "Vi og våre" sidene. Vi kan nevne noen av artikkelseriene, aldersdemens, eksem, astma og allergi, som er skrevet av Margunn Ueland. Randi Vingerhagen har blant annet skrevet artikkelserie om HVPU-reformen, alkohol og østrogener/prevensjon. Flere av artikkelseriene er gitt ut som særtrykk, og de blir lest med stor interesse i brede pasientgrupper og blant helsepersonell.

Grunntanken i den årelange innsats journalistene Ueland & Vingerhagen har stått for, har vært en ide om at folkeopplysningstanken ikke må dø.

Det er for denne samlede innsats i det helsefremmende og forebyggende arbeid Margunn Ueland og Randi Vingerhagen belønnes med Karl Evangs Pris