Hopp til hovedinnhold

Runi Børresen Gresko er utdannet lærer og adjunkt og arbeider til daglig ved Statens utdanningskontor i Buskerud. Hun får prisen for sitt forebyggende helsearbeid i skolen. Hun har spesielt arbeidet med forebygging av spiseforstyrrelser. Prisen som deles ut for 15. gang, er på 35.000 kroner. Bedømmelseskomiteen, som hadde 9 kandidater å velge mellom, gikk enstemmig inn for Runi Børresen Gresko. Statens helsetilsyn deler ut prisen hvert år på Karl Evangs fødselsdag 19. oktober.

Det har vært svært viktig for Runi Børresen Gresko som pedagog å rette søkelyset på skolen som arena for forebyggende helsearbeid, og pedagogens rolle i dette. Hun har spesielt engasjert seg i arbeidet med forebygging av spiseforstyrrelser. Hun understreker den moralske og faglige forpliktelse til å hindre at mennesker lider. Hun er opptatt av at skolen og helsevesenet trenger hverandre i dette arbeidet, og understreker hvor viktig det er med tverrfaglig samarbeid.

I 1989 tok hun initiativet til og ledet gjennomføringen av den første undersøkelsen for å kartlegge omfanget av spiseforstyrrelser blant barn og unge i alderen 12-16 år. (”Buskerudundersøkelsen” Gresko & Rosenvinge.) Hun har holdt utallige foredrag for elever, studenter, foreldre, lærere og helsepersonell. I kjølvannet av denne undersøkelsen utviklet hun sammen med Anna Karlsen undervisnings- og veiledningsmateriell for skolen og skolehelsetjenesten om spiseforstyrrelser, myntet på blant andre helsesøstre. Dette er tatt i bruk også i andre nordiske land og i Nederland.

Runi Børresen Gresko har siden 1992 vært prosjektleder for «Prosjekt spiseforstyrrelser 93-95», som har omfattet tidenes mest omfattende norske undersøkelse om spiseforstyrrelser blant ungdom. Den ble presentert 4. september i år.

Hun har også engasjert seg i frivillig i arbeid for Anorexia/Bulimia foreningen, og i 1988 startet hun kontakttelefon for foreningen i Buskerud, som hun fortsatt driver fra sitt hjem.