Hopp til hovedinnhold

Karl Evangs pris for fortjenestefullt helseopplysningsarbeid for 2001 blir mandag den 22. oktober 2001 tildelt tannpleier Gerd Marit Brandt.

Prisen som er et reisestipend på kr.35 000 blir overrakt av helsedirektør Lars E. Hanssen ved en tilstelning i Statens helsetilsyn.

Gerd Marit Brandt får prisen for sitt sterke engasjement og folkelige tilnærming når det gjelder tannvern. Komiteen for Karl Evangs pris har kommet fram til at Gerd Marit Brandt har gjort og gjør en innsats langt ut over det en kan vente, og at hun klarer å nå ut med sitt budskap til mange på en utradisjonell måte.

Det er første gang Karl Evangs pris blir gitt til en tannpleier, og bedømmelseskomiteen viser til at prisutdelingen også er en honnør til hele yrkesgruppa.

Gerd Marit Brandt er utdannet tannpleier og har arbeidet i Norsk tannvern siden 1994. Hun har erfaring fra forebyggende tannhelsearbeid både på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. Hun har også studert mediekunnskap og pedagogikk.

Bedømmelseskomiteen for Karl Evangs pris hadde i år seks kandidater til vurdering. I komiteen sitter redaktør Magne Nylenna, professor Leif E. Aarø, journalist Sylvi Leander og rådgiver Marit Christie