Hopp til hovedinnhold

Årets Karl Evang-pris er tildelt sykepleier, jordmor og helsesøster Borghild Haaland fra Arendal. Haaland har gjennom hele sitt yrkesaktive liv jobbet for å sette brukerne av helsetjenestene i fokus. Prisen får hun for sitt kreative forebyggende helsearbeid gjennom en årerekke.

Borghild Haaland har gjennom sitt virke blant annet som helsesøster i Gjerstad kommune i Aust-Agder vært en pådriver for å få satt i gang helsefremmende tiltak overfor ulike grupper, fra de yngste til de eldste.

For eksempel brukte hun deler av prispengene da hun fikk ”Det nytter”-prisen i 1996  til å få gjennomført en helseundersøkelse for eldre.

Ballettkurs for småbarn, Friskis-klubb for riktig ernæring, helsestasjon for ungdom, antirøykeklubb og kontrakter om rusfrihet gjennom ungdomsskolen som gir gratis teoriundervisning er noen av tiltakene for kommunens unge som Borghild Haaland har vært med å få i gang. For de mer voksne har hun bidratt til å få arrangert førstehjelpskurs, ulike temadager for f.eks om astma og allergi, helsekontroll for 40-åringer og for langtids arbeidsledige, for bare å nevne noe.

-Borghild Haaland har i sitt arbeid vist en allsidighet og vilje til å tenke utradisjonelt som har kommet brukerne hennes til gode gjennom mange år. Med en ukuelig stå-på-vilje og evne til å skape ideer om til praksis er hun et forbilde vi alle kan lære mye av, sier prisutdeler professor Steinar Westin.

Selv ikke som pensjonist har Borghild Haaland lagt helseopplysningsgjerningen helt bort. 70 år gammel sa hun ja til å lede et utdannings- og familieplanleggingsprosjekt for gatebarn i Toledo, Filippinene.