Hopp til hovedinnhold

Anne Hafstad i Aftenposten får Karl Evang-prisen 2009 for sitt omfattende arbeid som helsejournalist.

Hafstad har vært helsejournalist i Aftenposten siden 1998. Hun har dekket et bredt spekter av helsestoff og har gjennom sin innsikt og formidlingsevne drevet omfattende helseopplysning. Reportasjene hennes er preget av fakta og saklighet, og hun evner å formidle kompliserte medisinske fakta på lettfattelig vis. Hafstad har skrevet en rekke gode og informative artikler om blant annet våre store folkesykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, lungesykdommer og type-2-diabetes.

Anne Hafstad har tidligere vært forsker ved Kreftregisteret, hvor hun arbeidet med en doktorgrad om ungdom og røyking fra 1991-1996. I perioden 1996-97 var hun forsker ved Statens institutt for folkehelse. Hun disputerte i 1997. I årene 1985-91 var Anne Hafstad sykepleierkonsulent i Den norske kreftforening og fra 1982-85 arbeidet hun som sykepleier ved onkologisk avdeling ved Ullevål sykehus.