Hopp til hovedinnhold

Allmennlegen Anders Seim mottok i dag Karl Evangs helseopplysningspris under det årlige Karl Evang-seminaret i Oslo. Prisen er delt ut i mer enn 20 år og går til en person eller organisasjon som har gjort en fortjenstfull innsats innen helseopplysning/helsefremmende arbeid.

Seim fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med å utrydde sykdommen dracunculiasis en smertefull og invalidiserende sykdom som skyldes guineaorm. I 1980-årene oppstod det mer enn 3 millioner nye tilfeller av dracunculiasis årlig. Sykdommen er nå redusert med 98% og finnes bare i 12 land. Den kan bli den neste sykdommen som helt utryddes ved folkeopplysning og enkle tiltak for å hindre smitte.

- Dette er et helseopplysningsprosjekt i ordets egentlige forstand som har vist seg både gjennomførbart og effektivt, sa prisutdeler Magne Nylenna. Han påpekte at det er første gang prisen har gått til et prosjekt utenfor landets grenser.

 Anders Seim (f. 1948) bor på Nesodden, han ble cand.med. i 1978, han er spesialist i allmennmedisin og har en Master of public health fra 1988. De siste årene har han viet hele sitt yrkesliv til å utrydde tropesykdommer. Arbeidet forutsetter økonomiske støttespillere og et stort internasjonalt nettverk. Dette har prisvinneren ivaretatt gjennom organisasjonen Health & Development International (hdi.no) som han selv har grunnlagt. Viktige samarbeidspartnerne er Carter-stiftelsen og Norsk Hydro. I Norge har kampanjen mot guineaorm fått spesiell oppmerksomhet i år fordi den var målet for innsamlingsaksjonen til Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) 2003.