Hopp til hovedinnhold

Avdeling for tilsyns- og klagesaker i helse- og omsorgstjenesten, Statens helsetilsyn har ansvaret for:

  • Behandle tilsynssaker og søknader om autorisasjon i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Klagesaker i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Sikre riktig og harmonisert praksis hos statsforvalterne, herunder implementering av tilsynssakprosjektet.
  • Pålegg og tvangsmulkt.
  • Tvang og makt overfor brukere av helse- og omsorgtjenestene.
  • Behandling av innsynsbegjæringer og klager på avslag på innsyn.
  • Metodeutvikling og kvalitetsarbeid på våre områder.

Avdelingen har ansvaret for samarbeidet med:

  • Nasjonalt: Riksadvokaten, Helsedirektoratet, Direktoratet for medisinske produkter – DMP, Helfo, yrkesorganisasjonene
  • Internasjonalt: Nordisk helsepersonell som krysser landegrenser, Nordisk helsepersonellgruppe

Avdelingen har også ansvar for styring av, og støtte til, statsforvalterne sitt arbeid innenfor vårt område.

Avdelingen blir ledet av avdelingsdirektør Anne Myhr og fagsjefene Toril Sagen, Vigdis Malt Marøy og Eli Hanasand.

Engelsk avdelingsnavn: Department for Complaints and Assessment of Health and Care Services