Hopp til hovedinnhold

Avdeling for virksomhetsstyring i Statens helsetilsyn har ansvar for følgende områder:

 • Overordnet faglig styring av statsforvalterne - sekretariat
 • Brukerrådet – sekretariat
 • Virksomhetsstyring
 • Digitalisering og drift og utvikling av fagsystemer
 • Avtaleforvaltning og bestillerfunksjon for tjenester fra NHN innenfor IKT drift, dokumentforvaltning (arkiv) og anskaffelser
 • HR/personalforvaltning
 • Økonomiforvaltning og innkjøp
 • Drift av kontorlokaler
 • Personvernombud og GDPR
 • Bibliotek
 • Fagmøter

Avdelingen har ansvar for faste møter med Riksrevisjonen og Norsk helsenett.

Avdelingen ledes av avdelingsdirektør Kirsti Hellesylt.

Engelsk avdelingsnavn: Department for Planning and Administration