Hopp til hovedinnhold

CURRICULUM VITAE

Heidi Merete Rudi født 1962

Utdanning:

2006-2007    UiO Masterstudium i helseøkonomi og helseledelse (60/90 poeng)

1982-1989    UiO Embetsstudiet i medisin. Autorisert lege i 1991

1978 -1981   Vinstra vidaregåande skule, allmennfag

Språk:

Engelsk; flytende muntlig og skriftlig

Tysk; god forståelse muntlig og skriftlig

Arbeidserfaring:

Heidi Merete Rudi
År Funksjon / stilling Organisasjon
3/2024/d Assisterende direktør Statens helsetilsyn
5/2023 - 3/2024 Konstituert direktør Statens helsetilsyn
12/2013 - 5/2023 Assisterende direktør Statens helsetilsyn
1/2017 - 3/2017 Fungerende direktør Statens helsetilsyn
12/2013 fagsjef i avdeling for planlagt tilsyn Statens helsetilsyn
2/2013-12/2013 Fungerende assisterende direktør Statens helsetilsyn
6/2012 – 2/2013 Seksjons-/fagsjef Statens helsetilsyn, Utrykningsgruppa
6/2010 - 5/2012 Prosjektleder Statens helsetilsyn, prøveordning varsling/utrykning
10/2009 - 5/2010 Assisterende fylkeslege Helsetilsynet i Østfold
2007 - 2009 Fagsjef Statens helsetilsyn, avdeling for planlagt tilsyn
9/1999 - 2006 Seniorrådgiver Statens helsetilsyn, avdeling for planlagt tilsyn
1997 - 1999 Privat praksis med refusjonsavtale Nordseter legekontor, Oslo
1996 - 1997 Politisk rådgiver Planleggings- og samordningsdepartementet
1994 - 1996 Privat praksis/vikar Sæter legegruppe, Nordstrand, Oslo
1991 - 1992 Bydelslege II Stovner helsesenter, Oslo
1991 Kommunehelseturnus Stovner helsesenter, Oslo
1989 - 1990 Sykehusturnus Innherred sykehus, Nord-Trøndelag
1982 - 1989 Pleieassistent/miljøarbeider Eldreomsorgen og HVPU i studietiden
1981 - 1982 Praktikant Voksentoppen astma- og allergiinstitutt, Rikshospitalet

Etterutdanning/kurs:

  • Utdanningsprogram for spesialiteten i samfunnsmedisin – deler
  • Div. kurs i regi av den norske legeforening
  • Kurs i revisjonsmetodikk, forvaltningslov, offentlighetslov og helserett samt annen etatsintern opplæring
Organisasjonserfaring:    

Jeg har vært politisk aktiv og hatt verv på flere nivåer, deriblant som nestleder i AUF i Oppland, medlem i landsstyret i AUF, medlem i helse- og sosialpolitisk utvalg AUF sentralt og i Oppland Ap samt vararepresentant til kommunestyret i Oppegård.

Bred erfaring fra musikkorpsbevegelsen som utøver i flere korps og som styremedlem og leder i Oppegård janitsjar.

Fondsutvalgsmedlem i kvalitetssikringsfond og utdanningsfond i Den norske legeforening i flere år (representant for Helse- og omsorgsdepartementet).

Plasstillitsvalgt i lokallaget for legeforeningen i Helsetilsynet.

Observatør i Spesialitetsrådet Dnlf