Hopp til hovedinnhold

CURRICULUM VITAE

Anders Haugland født 1965

Cand. jur. 1992

Arbeidserfaring:

Arbeidserfaring
År Funksjon / stilling Oppgaver Organisasjon
2013 - dd juridisk direktør   Statens helsetilsyn
2006 - 2013 fagsjef Fagledelse og personalledelse innenfor avdelingens arbeidsområder, kurs og foredrag, utviklingsarbeid Statens helsetilsyn, avdeling for planlagte tilsyn
1999 -  2006 seniorrådgiver Metodeutvikling, juridiske oppgaver, kurs- og kompetansetiltak, foredrag, planlegging av landsomfattende tilsyn, oppfølging av fylkesmannsembetene Statens helsetilsyn, avdeling for planlagte tilsyn
1997 - 1999 Underdirektør Fagledelse og personalledelse innenfor avdelingens arbeidsområder, kurs og foredrag Sosial- og helsedepartementet, Pleie- og omsorgsavdelingen, Juridisk seksjon
1992 - 1997 Kons/f.kons./rådgiver Juridisk saksbehandling, lov- og forskriftsarbeid, kurs og foredrag Sosial- og helsedepartementet, Pleie- og omsorgsavdelingen, Juridisk seksjon