Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet og fylkesmennene er til for borgerne: pasienter på sykehuset, barn og unge som har tiltak fra barnevernet, de som bor på sykehjem, folk som trenger bistand fra den kommunale delen av Nav og for personer med utviklingshemming med omfattende behov for bistand fra kommunale helse- og omsorgstjenester. Og for pårørende som ønsker å støtte og bistå sine med å ivareta rettighetene de har.

Rapporten «Saman om betre tilsyn» gir tilsynsmyndigheten anbefalinger om veien videre med involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn. Det dreier seg om at vi skal gjøre mer for å legge til rette for at pasienters, brukeres og pårørendes stemmer blir hørt i alle tilsynsaktiviteter.

Brukerinvolvering i tilsyn dreier seg om hvordan Statens helsetilsyn og fylkesmennene møter de som trenger og har mottatt behandling og hjelp fra barneverntjenester, sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester.

Anbefalingene bygger på utviklingsrettet arbeid og praktiske erfaringer som fylkesmennene og Helsetilsynet har gjort i perioden 2014–2018. Erfaringene fra arbeidet er klare. Fylkesmennene og Helsetilsynet forstår situasjoner og hendelsesforløp bedre når pasienter, brukere og pårørendes erfaringer og synspunkter blir tatt i bruk.

En arbeidsgruppen som har bestått av representanter fra fire brukerorganisasjoner, fra tre av fylkesmennene og fra avdelingene i Helsetilsynet har drøftet løsninger og jobbet fram anbefalingene har over en periode på fire år.

Flere av anbefalingene er iverksatt, blant annet har Helsetilsynet etablert et eget brukerråd som skal sikre at brukernes erfaringer kommer til nytte i utvikling av tilsynet.

Saman om betre tilsyn. Tilrådingar om brukarinvolvering i tilsyn

PDF
Saman om betre tilsyn. Tilrådingar om brukarinvolvering i tilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 2/2019

Bilde av forsiden