Hopp til hovedinnhold

Hvordan få til en god samtale med barn og unge som er i barnevernsinstitusjon? Det var utfordringen Marita Ugseth, fagkoordinator for barnevern hos Fylkesmannen i Trøndelag, og hennes kolleger kjente på da de var på tilsynsbesøk hos barn som bor i barnevernsinstitusjon. Svaret på spørsmålet var en smarttelefon og en app som løsnet snakketøyet ikke bare hos de minste, men også hos unge. Statens helsetilsyn har bidratt med finansiering til utvikling av verktøyet. 

Styrker barns medvirkning 

Fra januar 2019 har samtaleverktøyet HER BOR blitt tatt i bruk under tilsyn med barnevernsinstitusjoner i Trøndelag. 

– Nå deler barna fra egen hverdag og hvordan de opplever å ha det der de bor, forteller Ugseth. Det er spesielt viktig for oss at vi ser at barnets stemme og rettssikkerhet er blitt styrket i våre tilsyn, sier hun.  

Deler gode erfaringer 

HER BOR har blitt så godt mottatt at nå rulles det ut til alle fylkesmenn i Norge. Helsetilsynet har tildelt prosjektet ekstra midler for å arrangere en opplæringsdag og innkjøp av nettbrett. 

- Vi vil berømme Fylkesmannen i Trøndelag som har vært nytenkende og kreative. Det kan være vanskelig å snakke med små barn på tilsyn i barnevernsinstitusjoner, samtidig er det veldig viktig at fylkesmannen får snakket med dem, derfor har vi ønsket å støtte prosjektet, sier Hanne Knudsen, fagsjef i Statens helsetilsyn. 

Hvem har vært involvert i prosjektet og hvordan ser verktøyet ut? Se Helsetilsynets video om det:

Digitalt verktøy til bruk ved samtaler med barn i barnevernsinstitusjoner

Tekst

Statens helsetilsyn intervjuet Marita Ugseth, Fylkesmannen i Trøndelag, Nina Fjelnset, ablemagic og Gloria og Michelle, Forandringsfabrikken under et erfaringsseminar om involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn.

Styrker barnas stemme i hele landet Fylkesmannen i Trøndelag.

Klikk på 6. Nytt samtaleverktøy i teksten under videoen.