Hopp til hovedinnhold

Hvor har det sviktet? Hvor alvorlig er det? Hvem har ansvaret for å rette opp feilene? Nå kan du få svaret i Tilsynsmelding 2018.

I år kan du blant annet lese om dette:

  • Barnas hjem – de voksnes ansvar. Oppsummering av tilsyn med barneverninstitusjoners arbeid med forsvarlig omsorg og bruk av tvang.
  • Svake utredninger – konsekvenser for videre behandling. Tilsyn med tjenester til personer med samtidig rusproblem og psykisk lidelse fra spesialisthelsetjenesten.
  • Når skal helsepersonell gi opplysninger til barnevernet?
  • Godt organiserte donorsykehus kan gi pasienter i transplantasjonskø effektiv behandling og et nytt liv.

I tillegg finner du en oversikt over tall og fakta fra ulike deler tilsynsvirksomheten.

Tilsynsmelding 2018

PDF
Tilsynsmelding 2018

Inneholder også alle artiklene fra tilsynsmeldinga enkeltvis

Bilde av forsiden