Hopp til hovedinnhold

I 2019 skal alle fylkesmennene føre tilsyn med kommunens folkehelsearbeid. Tema for tilsynet er kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

Fylkesmannen skal føre tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for

  • klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
  • oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler
  • at risikoforhold følges opp i den enkelte barnehage og skole og at det føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen
  • at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Fylkesmennene skal innhente informasjon fra brukere i kommuner der det skal gjennomføres tilsyn. Fylkesmannen vurderer selv hvilke brukerrepresentanter som skal involveres og hvordan informasjonen skal innhentes. 

Statens helsetilsyn har utarbeidet en veileder for fylkesmennenes gjennomføring av tilsynet, som nå er ferdig og klar til bruk.

Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019. Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Internserien 2/2019
PDF