Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet har gjennomført tilsyn med markedsføringen til helsepersonell som tilbyr kosmetisk behandling. Vi fokuserte på markedsføringen på klinikkenes hjemmesider, men så også på Facebook- og Instagram-profiler.

I forbindelse med tilsynet har vi sendt brev til 15 klinikker og anmodet dem om å fjerne før- og etterbilder av kosmetiske inngrep og å informere om hvem som er medisinsk ansvarlig for de kosmetiske inngrepene i virksomheten. Vi ba klinikkene også om å fjerne bruken av verdiladede begrep som «ridebukselår», «kalkunhals» og «grevinneheng». Dette er begrep som bidrar til å forsterke oppfatninger om at noe som i utgangspunktet er en normal kroppsvariasjon, kan og bør endres på.

Kravene til helsepersonells markedsføring fremgår av helsepersonelloven § 13 og forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep.

Helsetilsynet forventer at tilbydere av kosmetisk behandling er sitt ansvar bevisst og gjør seg kjent med ovennevnte krav i lov og forskrift.