Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren skal føre tilsyn med at omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak utføres i samsvar med utlendingsloven og forskrift jf. Utlendingsloven § 95 tredje ledd. Sentralt her er Forskrift om omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak. Det er utarbeidet ny forskrift om tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak.

Ved oppstart av tilsynsordningen er det Statsforvalteren i Oslo og Viken som har ansvaret for å føre tilsyn uavhengig av hvor asylmottaket ligger. I tråd med tilsynsforskriften skal statsforvalteren planlegge tilsyn med bakgrunn i en risikobasert tilnærming.