Hopp til hovedinnhold

Økt digitalisering i samfunnet har ført til bedre tilgjengelighet til offentlige tjenester for de fleste. Samtidig er det grupper i befolkningen som av ulike grunner ikke har mulighet til å bruke digitale løsninger.

Statsforvalterne undersøkte i 2020 og 2021 tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav ved oppmøte, på telefon og digitalt i 70 kommuner. Undersøkelsen viser at det fortsatt er utfordringer knyttet til tilgjengelighet til disse tjenestene. Kommer du til Nav-kontoret uten timeavtale, møter du sannsynligvis en stengt dør, og det kan ta lang tid før du får hjelp hvis du henvender deg på telefon. Hvis du ikke har mulighet til å henvende deg digitalt, er det ikke sikkert at du får hjelpen du trenger i tide. Konsekvensen kan bli at du ikke har penger til mat til deg selv og eventuelle barn, mangler strøm i boligen eller ikke har et sted å bo.

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020–2021 oppsummerer undersøkelsen og presenterer Helsetilsynets anbefalinger.

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020–2021

Rapport fra Helsetilsynet 5/2022
PDF

Landsomfattende undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav 2020–2021. Oppsummering.

Rapport fra Helsetilsynet 5/2022

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 5/2022