Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet har i dag sendt ut brev til alle landets kommuner og alle landets helseforetak med en påminnelse om oppfølging av alvorlige hendelser, etterlevelse av varslingsplikten og betydningen av dialog med involverte parter ved alvorlige hendelser.

I brevet presiserer vi blant annet at god dialog med pårørende og pasienter er avgjørende for å få full innsikt i hendelsen og forløpet. Vi minner også om at virksomhetens rutiner for å vurdere om en hendelse skal varsles til tilsynsmyndigheten skal være en del av oppfølgingen etter alvorlige hendelser.

Påminnelse til helse- og omsorgstjenesten om oppfølging av alvorlig hendelser, etterlevelse av varslingsplikten og betydningen av dialog med involverte parter ved alvorlige hendelser

Brev av 20. januar 2022 fra Statens helsetilsyn til Helseforetakene v/administrerende direktør og Landets kommuner v/administrasjonssjef