Hopp til hovedinnhold

Undersøkelsesordningen vil bli lagt til Statens helsetilsyn, og innebærer en utvidelse av Helsetilsynets oppgaver, metoder og virkeområde for alvorlige hendelser som gjelder barn.   

– Det er gledelig at Helsetilsynet får denne viktige oppgaven. Dette gir en bedre mulighet til å identifisere årsaker til alvorlige hendelser og se hendelsene i sammenheng, sier direktør Sjur Lehmann i Helsetilsynet. 

Undersøkingsordninga vil kunne omfatte alle offentlige tjenester på ulike forvaltningsnivå, og private aktører som utfører oppgaver på vegner av det offentlige. Dette kan være tjenester fra spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester som helse, utdanning, sosiale tjenester fra NAV, kommunalt- og statlig barnevern og politi – og justissektoren. 

– Helsetilsynet har unik kompetanse om både tjenestetilbudet i kommunene, statlige tjenester og tilsyn. De har òg erfaring med å gjennomgå alvorlige hendelser fra både helse- og omsorgstjenesten og fra barnevernet. Det å legge ordninga til Helsetilsynet vil være et godt utgangspunkt for læring i tjenestene, forebygging av svikt og styrkt rettstryggleik for barn og unge, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding fra Barne- og familiedepartementet. 

Helsetilsynet har i tillegg fått i oppdrag å jevnlig sammenfatte og analysere funn fra gjennomførte tilsynsaktiviteter i barnevernet, og å systematisere informasjon fra statsforvalterne sitt tilsyn med barnevernsinstitusjoner. 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep 

Undersøkelsesordningen er en del av opptrappingsplanen mot vold og overgrep som Stortinget vedtok i mai. Ordningen skal ses i sammenheng med forslaget om å innføre en varslingsplikt til statsforvalter, som for tiden er på høring.  

Les mer: