Hopp til hovedinnhold

– I dag har tilsynsmyndighetene og Ukom delvis overlappende formål, funksjon og arbeidsmetodikk og målgrupper. Vi har vært tydelige på at det er mest hensiktsmessig å samle fagressursene på dette feltet, sier Lehmann. 

Godt utgangspunkt for videreutvikling av tilsynet 

– Forslaget støtter opp om arbeidet for bedre kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene. Det er avgjørende at Helsetilsynet i samarbeid med statsforvalterne gis anledning til å videreutvikle tilsynet slik at kunnskap fra alvorlige hendelser kan bidra til å styrke kvalitet og sikkerhet i tjenesten, både der hendelsene har skjedd og i helse- og omsorgstjenestene for øvrig.

Høringsnotat i løpet av 2024 

Hvordan sammenslåingen skal gjøres og når den skal tre i kraft, vil de komme tilbake til. Regjeringen støtter varselutvalgets forslag om å endre navn fra varselordning til meldeordning. Regjeringen vil nå utrede de øvrige forslagene til Varselsutvalget og tar sikte på å sende et høringsnotat med forslag til lovendringer på høring i løpet av 2024.

Helse- og omsorgsmininister Jan Christian Vestre er opptatt av å ha med den viktige kompetansen til medarbeiderne i Ukom og Helsetilsynet i arbeidet framover, og vil ha god dialog og prosess i det videre arbeidet med sammenslåingen, ifølge en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Ny undersøkelsesordning for saker om vold, overgrep og grov omsorgssvikt mot barn 

Regjeringen oppretter en undersøkelsesordning for saker om vold, overgrep og grov omsorgssvikt mot barn, som skal legges til Helsetilsynet. Ved å samle ressursene, får man får mest mulig læring og forebygging, fremholder regjeringen.  

– Det er gledelig at Helsetilsynet får denne viktige oppgaven. Dette gir en bedre mulighet til å identifisere årsaker til alvorlige hendelser og se hendelsene i sammenheng, sier Lehmann.

Les mer: