Hopp til hovedinnhold

Postjournalen til Statens helsetilsyn på eInnsyn

Postjournalen til Statens helsetilsyn finst på eInnsyn. Inn- og utgående brev og notat (internt i Statens helsetilsyn) er med i journalen. Nokre av dokumenta inneheldt personnamn og anna som er underlagt teieplikt.

Det går vanlegvis fire virkedagar frå eit dokument blir journalført til det er søkbart i eInnsyn. eInnsyn inneheldt bestillingsmogelegheit for dokument. Statens helsetilsyn legg ikkje ut sjølve dokumenta. Mange dokument blir og publisert her på heimesida.

Kontaktpunkt for spørsmål om eInnsyn og innsyn i dokument i Statens helsetilsyn er arkivet, via .

Lenker til søk i eInnsyn

Framsida til portalen: eInnsyn.
Søk på Statens helsetilsyn, sortert etter publiseringsdato

Offentlegheit og innsyn  bestilling av dokument frå Statens helsetilsyn