Hopp til hovedinnhold

Nasjonalbiblioteket har digitalisert mange av Helsetilsynets utgivelser. Dette er spesielt nyttig for gamle publikasjoner som ellers bare finnes i trykt utgave. 
Søk hos Nasjonalbiblioteket

Tilsyn med ambulanseflytjenesten. Undersøkelse av om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige ambulanseflytjenester. De regionale helseforetakene

Tilsynsrapport 14. juni 2021
PDF

Hvor stilles diagnosen psykisk utviklingshemming?

En stikkprøveundersøkelse av diagnosesetting hos personer registrert med en psykisk utviklingshemming. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet fra Statens helsetilsyn august 2019
PDF

Statens helsetilsyns gjennomgang av diagnostiseringen av tre brødre fra Tolga. (pdf)

Rapport fra Helsetilsynet 11.2.2019
PDF

Undersøkelse av Fylkesmannen i Hordalands tilsyn med Vestlundveien ungdomssenter

Rapport fra Statens helsetilsyn 2018
PDF

Revocation of medical licences in the UK and Norway : a comparative investigation

Av Mears A, Hem HE. London and Vestfold: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, London South Bank University, 2014. Rapport bestilt av Statens helsetilsyn
PDF