Hopp til hovedinnhold

Nasjonalbiblioteket har digitalisert mange av Helsetilsynets utgivelser. Dette er spesielt nyttig for gamle publikasjoner som ellers bare finnes i trykt utgave. 
Søk hos Nasjonalbiblioteket

Tilsyn med ambulanseflytjenesten. Undersøkelse av om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige ambulanseflytjenester. De regionale helseforetakene

Tilsynsrapport
PDF

Hvor stilles diagnosen psykisk utviklingshemming?

En stikkprøveundersøkelse av diagnosesetting hos personer registrert med en psykisk utviklingshemming. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet fra Statens helsetilsyn august 2019
PDF

Statens helsetilsyns gjennomgang av diagnostiseringen av tre brødre fra Tolga. (pdf)

Rapport fra Helsetilsynet 11.2.2019
PDF

Undersøkelse av Fylkesmannen i Hordalands tilsyn med Vestlundveien ungdomssenter

Rapport fra Statens helsetilsyn 2018
PDF

Revocation of medical licences in the UK and Norway : a comparative investigation

Av Mears A, Hem HE. London and Vestfold: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, London South Bank University, 2014. Rapport bestilt av Statens helsetilsyn
PDF