Hopp til hovedinnhold

Rudi HM
Derfor ble jeg lege. Inspirert av samfunnsmedisin.
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:581.