Hopp til hovedinnhold

Homlong L
En pasjonert byråkrat [intervju med Jan Fredrik Andresen]-
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 404 – 6.