Hopp til hovedinnhold

Hovlid E
Kvalitet og kvalitetsforbetring i helsetenester.
I: Bukve O, Kvåle G (red.). Samhandling og kvalitet i organisasjonar. Oslo: Universitetsforlaget, 2014: 27-42.