Hopp til hovedinnhold

Bukve O, Hovlid E
Kvalitetsforbetring i sjukehus.
I: Bukve O, Kvåle G (red.). Samhandling og kvalitet i organisasjonar. Oslo: Universitetsforlaget, 2014: 43-58.