Hopp til hovedinnhold

Myrvang K
Sett fra et tilsynsperspektiv. Barnevernlederen som styrmann på lovens skute.
I: Kvello Ø, Moe T (red.). Barnevernledelse. Oslo: Gyldendal akademisk, 2014: 104-122.