Hopp til hovedinnhold

Sigurdsen R
Rt. 2013 s. 1689 – Å dømme i verdispørsmål.
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015; 12(3): 137-143.
[teksten finnes også i Gyldendal rettsdata, publisert med tillatelse fra Rettsdata].