Hopp til hovedinnhold

Lie AK, Jensen T, Lichtwarck H, Storaas J, Torjussen E, Havnes IA
Å sette brukeren i sentrum – allerede som student.
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1236 – 7.