Hopp til hovedinnhold

Blørstad T, Kaasa M, Nordengen TA
Forskriftsregulerte tilsyn med humant materiale. En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd. (pdf)
Bioingeniøren 2015; 2: 22–24.