Hopp til hovedinnhold

Sigurdsen R
Rett til barneverntjenester. Vil rettskrav styrke barns rettsstilling?
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015; 12(4): 316-346.
[teksten finnes også i Gyldendal rettsdata, publisert med tillatelse fra Rettsdata].