Hopp til hovedinnhold

Øian P, Johansen LT, Jørstad RG
Skader, uheldige hendelser og pasientskadeerstatning.
I: Maltau JM, Molne K, Nesheim B-I (red.) Obstetrikk og gynekologi. Oslo: Gyldendal akademisk, 2015: 373-377.