Hopp til hovedinnhold

Flaatten K
Det er lov å ha kontroll [om forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene]. 
Tidsskrift for den norske legeforening 2017; (137) 19: 1490.