Hopp til hovedinnhold

Bleskestad IH, Braut GS, 
Unntak fra taushetsplikten? [kommentar]
Tidsskrift for den norske legeforening 28. november 2017.