Hopp til hovedinnhold

Braut GS [... et al]
«Sløyfa» – en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Tidsskrift for omsorgsforskning 2020; 2: 196–208.