Helsetilsynet

Dolonen, Kari Anne
Sykepleiere er redde for å gjøre feil under koronapandemien [intervju med Jan Fredrik Andresen].
Sykepleien 25. mars 2020.