Hopp til hovedinnhold

Braut GS
Med respekt og balansekunst om helseforvaltninga [bokmelding av Ole Berg: Spesialisering og profesjonalisering. En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2009. Del 2: 1983–1994 – Den nye helseforvaltning vokser frem, akkompagnert av dragkampen mellom departement og direktorat].
Michael 2021; 18: 223–6.