Hopp til hovedinnhold

Flaatten K. Leger må høres – også gjennom tilsyn. Tidsskr Nor Legeforen 8. november 2023.