2021

Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak – høringssvar

Forslaget om å autorisere naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere i henhold til helsepersonelloven – høringsuttalelse

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek – Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler – høringsuttalelse

Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd - Høringssvar

NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning - Høringssvar fra Statens helsetilsyn

Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress – høringssvar

Ny boligsosial lov høringssvar

Forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning – høringssvar

Forskrift om nasjonal retningslinje for intensivsykepleierutdanning – høringssvar

Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning – høringssvar

Forskrift om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning – høringssvar

Forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning høringssvar

Avvikling av e-postvarsling på fra 1. mars 2021

Nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen – høringsuttalelse

Statens helsetilsyns uttalelse til forslaget om forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven