Når det haster med antibiotika
Artikkel fra Rapport fra Helsetilsynet 3/2014