Hopp til hovedinnhold

Når små barn er alvorlig syke – mer spesialistkompetanse og bedre informasjonsdeling kan redusere risikoen for alvorlige hendelser
Artikkel fra Rapport fra Helsetilsynet 3/2014